skip to Main Content
Klantenservice 09:00 - 17:00 Op maat gezaagd Bezorging door heel NL

Inleiding

Wij vinden het van groot belang dat gegevens correct verwerkt worden en dat aan ons verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk zijn en blijven. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Via de website of op een andere wijze komen wij in aanraking met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en passend beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. 

Cookies

De gegevens die door ons worden verwerkt zijn gegevens die u zelf, al dan niet via onze website, verstrekt en de gegevens die ten behoeve van onze administratie door u worden aangeleverd. Denk hierbij aan de (bedrijfs)naam, KvK- en BTW-nummer, adres en woonplaats, telefoonnummers, postcode met huisnummer en het e-mailadres.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen via de eigen browser. Wellicht werkt onze website dan niet meer optimaal.

​Bewaartermijnen:
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna worden uw gegevens nog maximaal één jaar bewaard. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden:
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van een link met onze website zijn verbonden en wij kunnen daarover geen garanties afgeven. 


​Wijzigingen in deze privacyverklaring:
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wijzagenhout.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Disclaimer

Op deze pagina vindt u onze disclaimer. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 

Alle informatie en afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht van Wijzagenhout.nl tenzij anders vermeld. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wijzagenhout.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal, afbeeldingen of andere materialen op deze website te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook. Alle intellectueel eigendomsrechten zijn voorbehouden aan Wijzagenhout.nl.

Voorbehoud inhoud

Wij streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen of te verwijderen zonder enige voorafgaande mededeling. Wijzagenhout.nl aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wij via een hyperlink verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op www.wijzagenhout.nl

Back To Top