skip to Main Content
Klantenservice 09:00 - 17:00 Op maat gezaagd Bezorging door heel NL

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen via de eigen browser. Wellicht werkt onze website dan niet meer optimaal.

​Bewaartermijnen:
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna worden uw gegevens nog maximaal één jaar bewaard. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden:
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van een link met onze website zijn verbonden en wij kunnen daarover geen garanties afgeven. 


​Wijzigingen in deze privacyverklaring:
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wijzagenhout.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Back To Top